English | Castellano

Actualitat destacada

ELS PROJECTES DE LA CASA POR EL TEJADO SURTEN EN PREMSA I TELEVISIÓ
05 12 2014

Aquest mes de novembre de 2014 s’han instal•lat a Barcelona, amb mòduls prefabricats, 4 noves remuntes del projecte La Casa por el Tejado, que consisteix en crear nous habitatges a finques antigues que no han exhaurit el màxim d’alçada ni edificabilitat permesa.
En total, s’han construït 11 nous habitatges a zones emblemàtiques de l’Eixample de Barcelona, situats al carrer Girona 81, Passeig de Sant Joan 59, carrer Llúria 41 i carrer Aragó 359.
Joan Artès i Oriol Cugat són els impulsors d’aquest projecte, on els veïns propietaris de l’immoble reben a canvi una compensació econòmica i la millora substancial de façana, escala i ascensors, tot a càrrec de la promotora.
Els mòduls són portats de fàbrica amb grans tràilers i s’instal•len, mitjançant grans grues, sobre els terrats de la finca escollida. Això permet imatges de gran espectacularitat, com es va poder veure als informatius més importants del diumenge 30 de novembre. TV3, 8 TV, BTV, El Periódico i La Vanguardia, entre d’altres, es van fer ressò d’aquesta operació.
Les obres de cada projecte duren entre tres a quatre mesos, i el resultat són construccions energèticament sostenibles, d’entre 80 i 100 metres quadrats, amb terrassa, coberta vegetal i accés a l’ascensor en planta.
AT3 participa a l’àrea d’arquitectura tècnica de cadascuna de les remuntes, fent tasques que van des de l’estudi topogràfic, redacció dels amidaments del projecte, construcció del mòdul prefabricat a fàbrica i preparació de l’edifici receptor, fins a l’execució de les obres, dirigint “in situ” la col•locació mil•limètrica dels mòduls prefabricats.
Des del darrer mes d’octubre, AT3 també actua com Project Manager en totes les edificacions de La Casa Por El Tejado.


LA CASA POR EL TEJADO A LA VANGUARDIA

LA CASA POR EL TEJADO A LA TELEVISIÓ
by Aspid ASD      Nota legal