English | Castellano

Acceptació

Aquest lloc web ha estat creat per a donar a conèixer i permetre l’accés als usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis d’AT3 (a partir d’ara “L’Empresa”).

L’ús d’aquesta web atribueix al visitant la condició d’usuari de la mateixa, el que implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions. L’accés a alguns dels continguts pot estar subjecte a condicions particulars, que poden prevaldre, completar o modificar les Condicions Generals d’Ús.

Finalitat

Els materials que conté aquesta web es faciliten exclusivament amb fins comercials i informatius.

AT3 es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la configuració, els textos,les imatges o les condicions generals o particulars aplicables a aquesta web.

Propietat Intel·lectual

El contingut d’aquesta web, tal com text, imatges, codis o qualsevol altre material contingut o amb relació amb la mateixa és propietat d’AT3.

Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, la seva reproducció, transmissió o emmagatzematge per qualsevol mitjà o en qualsevol lloc, excepte els permisos en aquestes Condicions Generals o per la llei

L’usuari pot visualitzar, imprimir o descarregar al seu ordinador personal una còpia total o parcial dels continguts d’aquesta web únicament per a un ús personal, sempre que no tingui fins comercials i no modifiqui de manera alguna els materials, i mantingui intactes les marques registrades o qualsevol altre nota legal sobre els drets de propietat intel·lectual.

Es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquesta web, sempre que ho siguin a la pàgina principal. Es prohibeix expressament els enllaços a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcament (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat.

No està permesa la incorporació, ni tan sols parcial, del contingut d’aquesta web a qualsevol altre treball, web o contingut, ni en paer ni en format electrònic. Concreta, però no exclusivament, cap part dels continguts de la web pot ser copiat o distribuït de manera alguna per a ús comercial.

Garantia del lloc web

Els visitants utilitzen aquesta web sota la seva responsabilitat. AT3 rebutja atorgar, per tant, qualsevol garantia respecte a aquest lloc web, ni a ningun tercer amb el que es pugui enllaçar, incloent-hi qualsevol producte, informació, material o altre contingut, ni exprés ni implícit. Sense que de ninguna manera es pugui considerar de manera exclusiva, AT3 rebutja atorgar a l’usuari qualsevol garantia pel funcionament incorrecte del navegador, virus, innadequació del sistema operatiu o qualsevol altra causa que pugui haver provocat algun problema a l’usuari.

Aquesta web pot contenir enllaços a altres llocs web. Ninguna garantia ampara a l’usuari amb respecte a aquests enllaços. En cap cas podrà ser responsable AT3 dels serveis o llocs web de tercers.

Responsabilitat

AT3, els seus treballadors, col·laboradors o contratistes no respondran de ninguna conseqüència, desperfecte o perjudici que es pugui derivar de l’accés o ús per part dels usuaris, ni es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels desperfectes que es puguin ocasionar al sistema operatiu informàtic de l’usuari (maquinari o programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix.

Jurisdicció y Competència

Les presents condicions es vinculen pel dret espanyol. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei espanyola, essent els jutjats i tribunals de Barcelona, o, a elecció d’AT3, el arbitri mitjançant les normes d’ARBITEC, els únics competents per a conèixer la matèria.

Política de protecció de dades personals

D’acord amb el disposat per la LSSI-CE i en aplicació de la nostra política de seguretat de dades personals, establerta segons RD 994/1999, l’informem que l’empresa AT3, té el seu domicili social al carrer Gran de Gràcia, 13, 08012, Barcelona, Espanya. I el seu CIF és J-61034658.

Els usuaris podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes pels següents mitjans:

* Per correu postal: A la direcció indicada més a dalt
* Per correu electrònic: at3@at3.cat
* Per telèfon: (+34) 93 415 71 06

by Aspid ASD      Nota legal