proyecto_imagen_portada
Escola Soler de Vilardell
  • Escola Soler de Vilardell
  • Escola Soler de Vilardell
  • Escola Soler de Vilardell
  • Escola Soler de Vilardell
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

NOVA CONSTRUCCIÓ ESCOLA 1 LÍNIA SOLER DE VILARDELL (2017)

Sant Celoni (Barcelona)

Arquitecte: Forgas Arquitectes

Promotor: Infraestructures.cat

PEM: 2.170.615,28 €

Superfície: 2.596,13 m2/ Urbanització: 6.287,20 m2

Empresa constructora: Arcadi Pla

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: Josep Mª Oller/ Enric Peña/ Carles Domínguez

Coordinació de Seguretat i Salut: Santiago Benítez, arquitecte tècnic