proyecto_imagen_portada
Edifici d'oficines ARCANO
  • Edifici d'oficines ARCANO
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

EDIFICI D’OFICINES (2019)

Plaça Europa núm. 10, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Arquitectes: Albert Viaplana- David Viaplana

Promotor: Arcano Sociedad Opco Inmobiliaria VII S.L.U

PEM: 3.866.387,10 €

Superfície: 7.475,04 m2

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitecte tècnic: E. Peña/ Ll. Aranda

Coordinador Seguretat i Salut: Rubén González Belloc

Project Management: Moro y Asociados.