proyecto_imagen_portada
CEIP Rius i Taulet
  • CEIP Rius i Taulet
  • CEIP Rius i Taulet
  • CEIP Rius i Taulet
  • CEIP Rius i Taulet
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

REFORMA I AMPLIACIÓ CEIP RIUS I TAULET (2009)

Plaça Lesseps, Barcelona. 

Arquitecte: Pilar Sarabia Pulina

Promotor: GISA

PEC: 3.653.911’47 €

Superfície de reforma: 3.635’63 /Superfície d’ampliació: 244’49 m2

Empresa constructora: Construccions BOSCH-PASCUAL S.A

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: J. Mª Oller / E. Peña/ J. Zabalía

Coordinació de Seguretat i Salut: INGEA S.L