proyecto_imagen_portada
REFORMA I REHABILITACIÓ BLOC 7 DE CAN BATLLÓ PER A NOVA SEU EMAV
  • REFORMA I REHABILITACIÓ BLOC 7 DE CAN BATLLÓ PER A NOVA SEU EMAV
  • REFORMA I REHABILITACIÓ BLOC 7 DE CAN BATLLÓ PER A NOVA SEU EMAV
  • REFORMA I REHABILITACIÓ BLOC 7 DE CAN BATLLÓ PER A NOVA SEU EMAV
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

REFORMA NAU 7 DEL RECINTE CAN BATLLÓ PER UBICAR-HI L’ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS DE BARCELONA (2019)

Arquitecte: Josep Maria Julià

Promotor: BIMSA

PEM: 8.910.152,00 €

Superfície: 9.420,00 m2

Empresa constructora: UTE Can Batlló- Vias y Construcciones S.A y CRC Obras y Servicios S.L.

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Estructures: Jordi Payola, arquitecte.

Instal·lacions: TDI Enginyeria- Loren Carreras, enginyer.

Assistència a la Direcció d'Obra: Jordi Gorgues- Manel Julià, arquitectes.

PREMIS:

Premi Bonaplata a la Rehabilitació del Patrimoni Industrial 2019