proyecto_imagen_portada
RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN A SABADELL (2014)
  • RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN A SABADELL (2014)
  • RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN A SABADELL (2014)
  • RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN A SABADELL (2014)
  • RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN A SABADELL (2014)
  • RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN A SABADELL (2014)
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN (2014)

Carretera de Mollet (Sabadell)

Arquitecte: Esteve Puigdengolas

Promotor: SAR Quavitae

PEM: 2.737.134,33 €

Superfície: 5.584,80 m2

Empresa constructora: Bornis S.L

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes Tècnics: Josep Mª Oller/ Enric Peña/ Alfons Trigas

Coordinació Seguretat i Salut: Joan Ferrer.