proyecto_imagen_portada
118 Habitatges Casernes de St. Andreu
  • 118 Habitatges Casernes de St. Andreu
  • 118 Habitatges Casernes de St. Andreu
  • 118 Habitatges Casernes de St. Andreu
  • 118 Habitatges Casernes de St. Andreu
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

EDIFICI 118 HABITATGES UT-3 CASERNES DE ST. ANDREU (2009)

Passeig Torres i Bages, Barcelona.

Arquitecte: Manuel Solà Morales, Lucho Marcial

Promotor: Proviure Barcelona S.L.U- REGESA

PEM: 8.602.558,00 € 

Superfície: 14.286’20 m2

Empresa constructora: TAU-ICESA

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes Tècnics: J. Mª Oller/ E. Peña/ A. Trigas/ Ll. Ortadó.