proyecto_imagen_portada
68 HABITATGES A CAL CISÓ (ZONA FRANCA)
  • 68 HABITATGES A CAL CISÓ (ZONA FRANCA)
  • 68 HABITATGES A CAL CISÓ (ZONA FRANCA)
  • 68 HABITATGES A CAL CISÓ (ZONA FRANCA)
  • 68 HABITATGES A CAL CISÓ (ZONA FRANCA)
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

68 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT A LA ZONA FRANCA BARCELONA (2015-2018)

Arquitecte: Marta Casas

Promotor: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Superfície: 9.851,34 m2

P.E.M: 5.294.966,83 €

Empresa constructora: 1ª fase estructura: COMSA-EMTE/ 2ª fases acabats i instal·lacions: Benito Arnó e Hijos S.A

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes Tècnics: J. Mª Oller, E. Peña, A. Trigas.

Coordinació Seguretat i Salut: Rubén González Belloc