proyecto_imagen_portada
68 Habitatges al Barri de St. Roc (Badalona)
  • 68 Habitatges al Barri de St. Roc (Badalona)
  • 68 Habitatges al Barri de St. Roc (Badalona)
  • 68 Habitatges al Barri de St. Roc (Badalona)
  • 68 Habitatges al Barri de St. Roc (Badalona)
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

EDIFICI 68 HABITATGES AL BARRI DE ST. ROC (2007-2008)

Arquitecte: Llimona- Ruiz- Recoder Arquitectes

Promotor: INCASOL

PEM: 4.264.161’57 € 

Superfície: 7.600 m2

Empresa constructora: Construccions Rubau

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

- Arquitectes tècnics: J. Mª Oller / E. Peña/ R. Sellarès.

- Estructura: Manel Arguijo, arquitecte.

- Instal·lacions: M. Grau/ V. del Pozo.