proyecto_imagen_portada
40 Habitatges a Sabadell
  • 40 Habitatges a Sabadell
  • 40 Habitatges a Sabadell
  • 40 Habitatges a Sabadell
  • 40 Habitatges a Sabadell
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

40 HABITATGES A SABADELL (2014)

Carretera de Barberà núm. 21-33 (Sabadell)

Arquitectes: HCP Arquitectos y Urbanistas/ CMT Arquitectes

Promotor: MEDIATA SABADELL S.L

PEM: 5.295.433,00 €

Superfície: 11.626,78 m2

Empresa constructora: AVINTIA

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

- Direcció d'obra: CMT Arquitectes

- Direcció d'execució: J. Mª Oller/ E. Peña/ R. Sellarès

- Coordinació de Seguretat i Salut: R. González