proyecto_imagen_portada
Interior design CASA SEAT
  •  Interior designCASA SEAT
  • Interior design CASA SEAT
  • Interior design CASA SEAT
  • Interior design CASA SEAT
  • Interior design CASA SEAT
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

INTERIOR DESIGN OF CASA SEAT (2020)

PG. GRÀCIA 109, BARCELONA 

Arquitectes: Antonio Olaya Cabrera

Promotor: PG109 Project SLU

PEM: 1.755.150,00 €

Superfície: 2.280,23 m2

Empresa constructora: Villa Reyes S.L

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: Enric Peña i Borja Oller

DEO instal·lacions: Xavier Martínez, AIA Instal·lacions Arquitectòniques