proyecto_imagen_portada
Buildings of 58 Apartments in Mataró
  • Buildings of 58 Apartments in Mataró
  • Buildings of 58 Apartments in Mataró
  • Buildings of 58 Apartments in Mataró
  • Buildings of 58 Apartments in Mataró
  • Buildings of 58 Apartments in Mataró
  • 2 Blocs d'Habitatge a Mataró
  • 2 Blocs d'Habitatge a Mataró
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

2 BUILDINGS OF 58 APARTAMENTS (2019)

EL RENGLE SECTOR IN MATARÓ 

Arquitecte: J. F Ontiveros

Promotor: Rein Singular Properties S.L- Viladecavalls Green Logístic Park S.L

Superfície: 10.903,50 m2

PEM: 6.002.730,52 €

Empresa constructora: OIC-PENTA

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes Tècnics: Enric Peña/ Guillem Escofet

Coordinador Seguretat i Salut: Rubén González Belloc