proyecto_imagen_portada
Bloc 1-18 Habitatges a Gavà
  • Bloc 2-18 Habitatges a Gavà
  • Bloc 3-18 habitatges a Gavà
  • Blocs 4 i 5- 48 habitatges a Gavà
  • Blocs 4 i 5- 48 habitatges a Gavà
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

102 HABITATGES A GAVÀ

Sector Riera de Sant Llorenç (Gavà)

Arquitectes: I. Bennasar- A. Noguera/ X. Casas- M. Sánchez/ E. López- M. Rivera/ Pich Aguilera

Promotor: Ajuntament de Gavà

Gestió: G.T.I  - A. Carrasco, Arquitecte- S. Muntané, Arquitecte Tècnic

PEM: 7.799.096’05 €

Superfície construïda: 15.746’97 m2

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes Tècnics: Josep Mª Oller/ Enric Peña

Estructura: Bernuz/ Fernández

Instal·lacions: M. Comas

Seguretat i Salut: S. Prevenció Gaudí

Fotografies: Carles Ibarz