proyecto_imagen_portada
Biblioteca Campus Montilivi
  • Biblioteca Campus Montilivi
  • Biblioteca Campus Montilivi
  • Biblioteca Campus Montilivi
  • Biblioteca Campus Montilivi
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

BIBLIOTECA UNIVERSITAT DE GIRONA 1ª fase (2002)- 2ª fase (2008)

Campus Montilivi (Girona)

Arquitectes: Javier San José Marqués

Promotor: Comissionat per a Universitats i Recerca

Gestió: R.Q.P. Maite de Pablo- Arquitecte

PEM: 1ª fase 2.100.890,10 €- 2ª fase 2.396.000 €.

Superfície: 1ª fase 3.328,00 m2- 2ª fase 2.490,00 m2

Empresa Constructora: Arcadi Pla

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: J. Mª Oller / E. Peña

Estructura: M. Arguijo

Instal·lacions: G. Gou / J.G. Associats

PREMIS:

Finalista Premi d'arquitectura de les Comarques de Girona 2002