proyecto_imagen_portada
Sota rasant Edifici "I" - "C" Campus UPC
  • Sota rasant Edifici "I" - "C" Campus UPC
  • Sota rasant Edifici "I" - "C" Campus UPC
  • Sota rasant Edifici "I" - "C" Campus UPC
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

SOTA RASANT EDIFICIS “ I “ - "C" UNIVERSITAT POLITÈCNICA CATALUNYA (2011-2012)

Campus Diagonal- Besòs (Barcelona)

Arquitectes: Roig i Batlle

Promotor: Universitat Politècnica de Catalunya

Gestió: R.Q.P Arquitectes

PEM: 5.303.073,76 €

Superfície: 6.319,80 m2

Empresa constructora: FERROVIAL

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: J.M Oller / E. Peña/ C. Domínguez.

Coordinació de Seguretat i Salut: Oriol Llop, TULPAN