proyecto_imagen_portada
Ampliació de l'Edifici Judicial El Canyeret de Lleida
  • Ampliació de l'Edifici Judicial El Canyeret de Lleida
  • Ampliació de l'Edifici Judicial El Canyeret de Lleida
  • Ampliació de l'Edifici Judicial El Canyeret de Lleida
  • Ampliació de l'Edifici Judicial El Canyeret de Lleida
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI JUDICIAL DEL CANYERET DE LLEIDA (2010-2015)

Arquitecte: Lluís Domènech Girbau/ B01 Arquitectes

Promotor: GISA

PEM: 4.563.007,18 €

Superfície: 2.821’80 m2

Empresa constructora: PAI- ALDESA UTE

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS

- Arquitectes tècnics: J. Mª Oller / E. Peña/ C. Domínguez

- Coordinació de Seguretat i Salut: A. Serra