proyecto_imagen_portada
Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
  • Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
  • Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
  • Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
  • Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
  • Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
  • Torres d'oficines 1-2-3 al Sector Porta Firal
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

EDIFICIOS DE OFICINAS PORTA FIRAL- TORRES 1 –2- 3 (2008-2021)

ZONA FRANCA- BARCELONA

Arquitectes: O. Tusquets/ C. Díaz/ C. Alejandro/ M. Roger

Promotor: Iberdrola Inmobiliaria Catalunya, S.A.U

PEM: 52.990.305’00 €

Superfície construïda: 70.725’27 m2

Empresa constructora: Rodio/ Estructuras Castellar/ UTE Porta Firal- Elecnor - Ibercat- Serom- Aluman- Condicionament d'Espais- Schindler- Atech- Kingspan 

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Direcció d'obra: TDA Tècnica Arquitectura

Arquitectes tècnics: J. Mª Oller / E. Peña/ A. Trigas/ A. Salvador

Estructures: NB35 Estructures/ E. Torrents

Instal·lacions: Ll. Castaño/ Ll. Camps PROINTEC

Coordinació Seguretat i Salut: SMDOS