proyecto_imagen_portada
Facultat de Ciències Jurídiques
  • Facultat de Ciències Jurídiques
  • Facultat de Ciències Jurídiques
  • Facultat de Ciències Jurídiques
  • Facultat de Ciències Jurídiques
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES. GIRONA (1998)

Arquitectes: Aranda / Pigem / Vilalta

Promotor: Comissionat per a Universitats i Recerca

PEM: 3.582.086.864,00 €

Superfície: 7.350 m2

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: J. Mª Oller / E. Peña

Estructures: A. Blázquez/ Ll. Guanter

Instal·lacions: J. Viñas

PREMIS:

- Obra Finalista Premis Col•legi d’Arquitectes de Catalunya. Girona. Any 2.000

- 2n Premi Menhir, any 2001

- Finalista Premios Arquitectura en Piedr, any 2004

- Menció especial Premios Interior. The Marble Architectural Aword 2006 Europa