proyecto_imagen_portada
Edifici de recerca Gaia UPC Terrassa
  • Edifici de recerca Gaia UPC Terrassa
  • Edifici de recerca Gaia UPC Terrassa
  • Edifici de recerca Gaia UPC Terrassa
  • Edifici de recerca Gaia UPC Terrassa
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

EDIFICI DE RECERCA "GAIA" 1º-2ª i 3ª fase (2007-2012)

Campus UPC Terrassa

Arquitectes: H. Costas/ M. Gómez/ Carlos Duran/ Jaime Blanco

Promotor: Universitat Politècnica de Catalunya

Gestió: R.Q.P Arquitectura

PEM: 7.691.872'93€

Superfície 7.247'32 m2

Empresa Constructora: SEROM/ IMAGA/ SEROM

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: J.M Oller / E. Peña/ C. Domínguez.