proyecto_imagen_portada
CEIP Ferran Sunyer y centro cívico "Cotxeres Borrell" en Barcelona
  • CEIP Ferran Sunyer y centro cívico "Cotxeres Borrell" en Barcelona
  • CEIP Ferran Sunyer y centro cívico "Cotxeres Borrell" en Barcelona
  • CEIP Ferran Sunyer y centro cívico "Cotxeres Borrell" en Barcelona
  • CEIP Ferran Sunyer y centro cívico "Cotxeres Borrell" en Barcelona
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

C.E.I.P. FERRAN SUNYER Y CENTRO CÍVICO “COTXERES BORRELL”. BARCELONA (2002)

Arquitectos: J.Ll. Delgado

Promotor: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona

PEM: 2.834.146 €.

Superficie: 6.664 m2

Empresa constructora: Corsan- Corviam

EQUIPO TÉCNICO Y COLABORADORES:

Arquitectos técnicos: E. Peña / J.M. Oller / A. Trigas

Estructures: A. Obiols

Instalaciones: A Oliva