proyecto_imagen_portada
Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
  • Reforma i ampliació Escola Bressol Municipal "Pere Calafell"
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

REFORMA I AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I ESPAI FAMILIAR PERE CALAFELL, C/ ANDRADE 184, BARCELONA (2023)

Arquitectes: CAAS Arquitectos- Direcció obra: GRV-MVAPM U.T.E

Promotor: Institut Municipal d’Educació de Barcelona

PEM: 2.985.842,36 €

Superfície: 1.590,83 m2 / 911,70 urbanització

Empresa constructora: Romero Polo S.A

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: AT3

Estructura: X. Aguado

Instal·lacions: M. Jaume

Seguretat i Salut: Ana del Estal