proyecto_imagen_portada
IES Mollet
  • IES Mollet
  • IES Mollet
  • IES Mollet
  • IES Mollet
  • IES Mollet
Tipo de proyecto
proyecto descripcion

EDIFICI C CICLES FORMATIUS A L’INSTITUT DE MOLLET DEL VALLÈS (2023)

Arquitectes: Roldán- Berengué

Promotor: Infraestructures.cat

PEM: 6.560.443,19 €

Superfície: 4.668 m2/ 2.867 m2 urbanització

Empresa constructora: Vias y Construcciones S.A

EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS:

Arquitectes tècnics: C. Domínguez/ A. Trigas/ R. Sellarès

Coordinador de Seguretat i Salut: David González (COESTECNIC)